เลือกไซต์นี้

  ติดต่อเรา

  trainer

   ภาพบรรยากาศการอบรม 
  เครื่องบินวิทยุบังคับ เพื่อการศึกษา
  ได้ความรู้ด้านอากาศยาน ด้านวิทยาศาสตร์
  ได้ความสนุกสนาน
  สามารถสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับได้ภายในวันเดียว
  ได้ฝึกการบินเบี้องต้น
  อบรมโดย อ.ยุทธ หนูน้อยจ้าวเวหา และลุงจู๊ด
  สนใจ โทร 087-5950751
   
  ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ
  อำนวยการสอนโดย อ.ยุทธ และลุงจู๊ด

  - อบรมกลุ่ม PTT aerospace edukits


  ชมรมเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อการศึกษา ลุงจู๊ด

  ชมรมเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อการศึกษา ลุงจู๊ด  Comments