trainer

 ภาพบรรยากาศการอบรม 
เครื่องบินวิทยุบังคับ เพื่อการศึกษา
ได้ความรู้ด้านอากาศยาน ด้านวิทยาศาสตร์
ได้ความสนุกสนาน
สามารถสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับได้ภายในวันเดียว
ได้ฝึกการบินเบี้องต้น
อบรมโดย อ.ยุทธ หนูน้อยจ้าวเวหา และลุงจู๊ด
สนใจ โทร 087-5950751
 
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ
อำนวยการสอนโดย อ.ยุทธ และลุงจู๊ด

- อบรมกลุ่ม PTT aerospace edukits


ชมรมเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อการศึกษา ลุงจู๊ด

ชมรมเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อการศึกษา ลุงจู๊ดComments