เลือกไซต์นี้

  ติดต่อเรา

  การติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับปีกบิน

   
  วันนี้ลุงจุ๊ดจะแนะนำ
  การติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ
  บนเครื่องบินปีกบิน
  การติดตั้งก็คล้ายการติดตั้งวิทยุบังคับทั่วไป
  แต่มีเทคนิดเพิ่มขึ้นเล้กน้อย
  เนื่องจากเป็นเครื่องบินขับเคลื่อนจากด้านหลัง
  ต้องเตรียมที่มอเตอร์เสียก่อน
   
   
  การคำนวณจุดศูนย์ถ่วงปีกบิน ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
   
  การหาจุดศูนย์ถ่วงปีกบิน ด้วยตนเอง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comments