การติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับปีกบิน

 
วันนี้ลุงจุ๊ดจะแนะนำ
การติดตั้งเครื่องวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ
บนเครื่องบินปีกบิน
การติดตั้งก็คล้ายการติดตั้งวิทยุบังคับทั่วไป
แต่มีเทคนิดเพิ่มขึ้นเล้กน้อย
เนื่องจากเป็นเครื่องบินขับเคลื่อนจากด้านหลัง
ต้องเตรียมที่มอเตอร์เสียก่อน
 
 
การคำนวณจุดศูนย์ถ่วงปีกบิน ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
 
การหาจุดศูนย์ถ่วงปีกบิน ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments